Enstitü Kurulu

Prof.Dr.Adnan ÖZÇETİN
adnanozcetin@duzce.edu.tr
Enstitü Müdürü
 
  
Doç.Dr. Şengül CANGÜR
sengulcangur@duzce.edu.tr
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim EABD Başkanı
Prof.Dr. Hüseyin YÜCE  
huseyinyuce@duzce.edu.tr
Tıbbi Biyoloji ve Genetik EABD Başkanı
Prof.Dr. Meryem ÇAM
meryemcam@duzce.edu.tr
Histoloji EABD Başkanı
Prof.Dr. Binnur ÖNAL
binnuronal@duzce.edu.tr
Sağlıkta Kalite Geliştirme EABD Başkanı
Prof.Dr. Cihadiye Elif ÖZTÜRK
elifozturk@duzce.edu.tr
Mikrobiyoloji EABD Başkanı
Doç.Dr. Korkmaz YİĞİTER
korkmazyigiter@duzce.edu.tr
Sağlık Kurumları Yönetimi EABD Başkanı
Prof.Dr. Şerif DEMİR
serifdemir@duzce.edu.tr
Fizyoloji EABD Başkanı
Prof.Dr. Atilla Senih MAYDA
amayda@duzce.edu.tr
Halk Sağlığı EABD Başkanı
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN
@duzce.edu.tr
Biyokimya EABD Başkanı
Prof.Dr. Kürşat KARACABEY
kkaracabey@gmail.com
Beden Eğitimi ve Spor EABD Başkanı
Prof.Dr. Şerif DEMİR
serifdemir@duzce.edu.tr
Hemşirelik EABD Başkanı
Doç.Dr. Ertuğrul KAYA
ertuğrulkaya@duzce.edu.tr
Farmakoloji EABD Başkanı V.
Doç.Dr. Serdar ÇOLAKOĞLU
serdarcolakoglu@duzce.edu.tr

Anatomi EABD Başkanı

Prof.Dr. Ahmet ATAOĞLU
ahmetataoglu@duzce.edu.tr

Klinik Psikoloji EABD Başkanı

Yusuf Ziya ALBAYRAKOĞLU
yusufalbayrakoglu@duzce.edu.tr
Raportör