Enstitü Kurulu

Prof.Dr.Adnan ÖZÇETİN               Enstitü Müdürü

adnanozcetin@duzce.edu.tr                                    

Doç.Dr.Şengül CANGÜR                Enstitü Müdür Yrd.

sengulcangur@duzce.edu.tr

Prof.Dr. Hüseyin YÜCE                 Tıbbi Biyoloji ve Genetik EABD Başkanı

huseyinyuce@duzce.edu.tr

Prof.Dr. Meryem ÇAM                   Histoloji EABD Başkanı

meryemcam@duzce.edu.tr  

Prof.Dr. Binnur ÖNAL                    Sağlıkta Kalite Geliştirme EABD Başkanı

binnuronal@duzce.edu.tr

Prof.Dr. Cihadiye Elif ÖZTÜRK      Mikrobiyoloji EABD Başkanı

elifozturk@duzce.edu.tr  

Doç.Dr. Korkmaz YİĞİTER            Sağlık Kurumları Yönetimi EABD Başkanı

korkmazyigiter@duzce.edu.tr

 Prof.Dr. Şerif DEMİR                     Fizyoloji EABD Başkanı

serifdemir@duzce.edu.tr  

Prof.Dr. Atilla Senih MAYDA          Halk Sağlığı EABD Başkanı

amayda@duzce.edu.tr  

Yrd. Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN         Biyokimya EABD Başkanı

@duzce.edu.tr  

Prof.Dr. Hakkı ÇOKNAZ                  Beden Eğitimi ve Spor EABD Başkanı

hakkicoknaz@duzce.edu.tr

Prof.Dr. Şerif DEMİR                       Hemşirelik EABD Başkanı 

serifdemir@duzce.edu.tr

Doç.Dr. Ertuğrul KAYA                    Farmakoloji EABD Başkanı V.

ertuğrulkaya@duzce.edu.tr  

Doç.Dr. Serdar ÇOLAKOĞLU           Anatomi EABD Başkanı

serdarcolakoglu@duzce.edu.tr  

Prof.Dr. Ahmet ATAOĞLU               Klinik Psikoloji EABD Başkanı

ahmetataoglu@duzce.edu.tr

Doç.Dr.Şengül CANGÜR                 Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim EABD Başkanı

sengulcangur@duzce.edu.tr

Selim GÜVEN                                   Raportör

selimguven@duzce.edu.tr