2017-2018 Bahar Dönemi Ders Kaydı Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız.

07 Şub

  • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  • Tüm Duyurular

05 – 08 ŞUBAT 2018

DERS KAYITLARI

12 ŞUBAT 2018

DERSLERİN BAŞLAMASI

     2017-2018 Bahar Dönemi ders kayıtları 05 – 08 Şubat, danışman onayları 05 – 09 Şubat 2018 tarihleri arasında öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılacaktır.

     Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci harçları için normal eğitim süresinde olanlar harç ücreti yatırmayacak olup, normal eğitim süresinde mezun olamayanlar öğrenciler (Yüksek Lisans için 6 yarıyıl, Doktora için 12 yarıyılı tamamlayan öğrenciler öğrenci katkı payı ödeyeceklerdir.) dönem ücreti olarak 129,00 TL yatıracaklardır.

      Dönem Uzatan Öğrenciler dönem ücretini yatırdığına dair dekontlarını Enstitüye ulaştırdıktan sonra ders kaydı yapabileceklerdir. (ÖNEMLİDİR)

      (Dekontlar; e-posta taratılarak sbe@duzce.edu.tr veya elden teslim edilebilir)

Yüksek Lisans / Doktora Harçları TR55 0001 2009 3270 0006 0000 36  Halk Bankası Düzce Şubesi


UYARI: Belirlenen süre içinde kayıt yenileme işlemini veya ders kaydını yaptırmayan öğrenciler o yarıyılda derslere devam edemez, sınavlara alınamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. (Öğrencilerin kayıt yenilemediği dönem öğrenim süresinden sayılır)

      2017-2018 Bahar Döneminde ilk defa kayıt yaptıran Yüksek Lisans Öğrencilerinin, “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ” dersini alması zorunludur.

      Kayıt Yenileme İşlemlerinizi yapmadan önce lütfen dikkatlice okuyunuz.

Yüksek Lisans öğrencileri için; Enstitümüze Tez Konusu Önerisi vermeyen öğrenciler Yüksek Lisans

Tez Çalışmasına kayıt yapamazlar.

Derslerini başarı ile tamamlayan doktora öğrencileri sadece Doktora Uzmanlık Alan Dersi ve Seminer dersine kayıt yapabilirler. Doktora Tez Önerisi

Savunmasına girmeyen doktora öğrencileri Doktora Tez Çalışmasına kayıt yapamazlar.

Seminer, Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan Derslerine kayıt yapacak öğrenciler; bu dersleri sadece resmi danışmanlarından alabilmektedirler.

Ders Kayıtları Otomasyon Sistemi üzerinden öğrenci tarafından yapılacak ve danışman tarafından onaylanarak tamamlanacaktır.

Kullanıcı şifrelerini unutan öğrencilerimizin Enstitü ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.