2017-2018 GÜZ DÖNEMİ BİLİM VE MÜLAKAT SINAVI SONUÇLARI

25 Ağu

 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Tüm Duyurular

KESİN KAYIT TARİHLERİ

05 EYLÜL - 08 EYLÜL 2017

 

 • Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan Adaylarının kayıtları 05 Eylül - 08Eylül 2017 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen yapılacaktır.
 • Süresi içinde müracaat etmeyen, belgesi eksik olan öğrencilerin kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
 • 05 Eylül - 08 Eylül 2017 tarihleri arasında kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine 11-12 Eylül 2017 tarihleri arasında 1. yedekten başlanarak kontenjan dahilinde yedek aday kayıtları yapılacaktır. 

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • a)Adayların mezuniyet durumlarını gösteren yüksek lisans başvuruları için lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, doktora için, lisans ve yüksek lisans mezuniyet durumlarını gösteren mezuniyet belgesinin veya diplomasının aslı ve fotokopisi,

  b)Yüksek lisans adaylarının lisans öğrenimi boyunca, doktora adaylarının lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca aldığı derslerin başarı not dökümünün (transkript) aslı ve fotokopisi

  c)Üç adet vesikalık fotoğraf (4,5x6)

  d)Nüfus cüzdanı fotokopisi,

  e)ALES sonuç belgesi,

  f)Yabancı dil belgesi (Sadece Doktora programlarına başvuran adaylar için),

  g)Erkek adayların ilgili programlara başvurmasında askerlik açısından sakınca bulunmadığını gösteren bir belge veya askerlik görevini tamamlayan adayların durumlarını gösterir belge.

  h)İkametgâh Belgesi (E devletten alınabilir)

  ı)Sabıka Kaydı (E devletten alınabilir)


2017-2018 GÜZ DÖNEMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BİLİM VE MÜLAKAT SINAVI SONUÇLARI