2017–2018 GÜZ DÖNEMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE MÜRACAAT ŞARTLARI

20 Tem

  • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  • Tüm Duyurular

2017-2018 Güz Dönemi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Kontenjanları ve Müracaat Şartlarını Görmek için Tıklayınız. 

 

 

 

Lisansüstü Programlara Başvurular : 31 Temmuz - 11 Ağustos 2017

Lisansüstü Öğretimi Bilim Sınavı ve Mülakat : 24 Ağustos 2017

 

 

AÇIKLAMALAR:

Başvurular online yapılacaktır ve Online başvuru esnasında gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan ya da anabilim dalının ölçütlerini karşılamayan belgelerle yapılan başvurular değerlendirmenin hangi aşamasında olursa olsun değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Adaylar, sınavlar esnasında nüfus cüzdanı ile birlikte imzalı " Aday Başvuru Formu" nu görevlilere ibraz etmek zorundadır. " Aday Başvuru Formu ve Sınav Giriş Belgesi" yanında olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır.


Online başvuru sisteminde not ortalaması girişleri transkriptlerde tanımlı 100’ lük sisteme göre yapılmalıdır. 100’ lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı takdirde YÖK not dönüşüm tablosu esas alınacaktır. (4.00’ lük siteme göre yapılan not ortalaması girişleri sistem tarafından otomatik olarak YÖK dönüşüm tablosuna göre 100’ lük sisteme dönüştürülecektir)

Online başvuru sistemine vesikalık fotoğraf yüklenmelidir.

 

ONLINE yapılan aday başvurularının geçerli sayılabilmesi için, adayların Bilim ve Mülakat Sınavına gelirken diploma fotokopisi, transkript, ALES Sonuç Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (Doktora programları için), Nüfus Cüzdanı fotokopisi, başvuru formu ve sınav giriş belgesini sınav jürisine teslim etmek zorundadırlar. 

 

Online Başvuru İçin Tıklayınız. (Online başvuru sayfası 31.07.2017 tarihinde aktif olacaktır.)

Sınav Giriş Belgesi Almak İçin Tıklayınız. (31.07.2017 tarihinde aktif olacaktır.)

 

(Sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar, Bilim ve Mülakat Sınavına alınmayacaktır.)

 

NOT:

Adaylar sadece bir Anabilim dalına başvuru yapabilirler.

 

KAZANAN ADAYLARDAN KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

a)Adayların mezuniyet durumlarını gösteren yüksek lisans başvuruları için lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, doktora için, lisans ve yüksek lisans mezuniyet durumlarını gösteren mezuniyet belgesinin veya diplomasının aslı ve fotokopisi,

b)Yüksek lisans adaylarının lisans öğrenimi boyunca, doktora adaylarının lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca aldığı derslerin başarı not dökümünün (transkript) aslı ve fotokopisi

c)Üç adet vesikalık fotoğraf (4,5x6)

d)Nüfus cüzdanı fotokopisi,

e)ALES sonuç belgesi,

f)Yabancı dil belgesi (Sadece Doktora programlarına başvuran adaylar için),

g)Erkek adayların ilgili programlara başvurmasında askerlik açısından sakınca bulunmadığını gösteren bir belge veya askerlik görevini tamamlayan adayların durumlarını gösterir belge.

h)İkametgâh Belgesi (E devletten alınabilir)

ı)Sabıka Kaydı (E devletten alınabilir)