TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı

22 Mar

  • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  • Tüm Duyurular

TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı yenilenmiş içeriği ile 2015 yılında uygulamaya alınmıştır. Hedef kitleye doğrudan erişebilmek amacıyla programın adı BİGG (Bireysel Genç Girişim) olarak da kullanılmaktadır.

Programın ilk aşaması kapsamında girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesi sürecinde girişimcilerin eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile desteklenmesi, iş fikirlerinin doğrulanması ve 1. aşama sonunda girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerini uygun bulma gibi işlevlerin yerine getirilmesinden BİGG Uygulayıcı Kuruluşları sorumludur.

Programa Başvuru Koşulları:

• Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumda olmak (2. Aşama başvuru tarihinden önce)

• Yüksek Lisans/Doktora öğrencisi olmak; ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok on yıl önce almış olmak,

• Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olmak,

• Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olmak.

Program içeriği ve programa özel hususlar için tıklayınız.

 

Bu doğrultuda;

BİGG Uygulayıcı Kuruluşlarından biri olan Marmara Teknokent ’in BİGGBEST programına başvurmak isteyen girişimcilerimiz için bilgiler aşağıdaki gibidir;

Girişimcilik yeteneklerinin arttırılması, fikirlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikrine, iş fikrinden de katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürülebilmesi için TÜBİTAK ve KOSGEB destekli BİGGBEST ile iş fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz.

Program kapsamında kazanımlar

BİGGBEST projesine katılmaya hak kazanan ve 1. Aşama eğitimlerini tamamlayan her bir girişimci, 2. Aşamaya kalsın ya da kalmasın, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikasına sahip olacak; programı tamamlamaya hak kazanan girişimciler ise TÜBİTAK’tan 150.000 TL’ye kadar hibe desteği alacaklardır(www.biggbest.com/)

 

Programa Son Başvuru Tarihi 24 Mart 2017

Başvuru ve detaylı bilgi için Düzce Teknopark A.Ş., Düzce Teknoloji Transfer Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

Tel: (0380) 542 15 00-4905  tto@duzceteknopark.com.tr