2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğrenci Alım İlanı

27 Ara

  • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  • Tüm Duyurular

Lisansüstü Programlara Başvurular   : 02 Ocak - 13 Ocak 2017

Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuruları    : 02 Ocak - 13 Ocak 2017

Lisansüstü Öğretimi Bilim Sınavı ve Mülakat   : 19 Ocak 2017

 

AÇIKLAMALAR:

Başvurular online yapılacaktır ve Online başvuru esnasında gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan ya da anabilim dalının ölçütlerini karşılamayan belgelerle yapılan başvurular değerlendirmenin hangi aşamasında olursa olsun değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Adaylar, sınavlar esnasında nüfus cüzdanı ile birlikte imzalı " Aday Başvuru Formu" nu görevlilere ibraz etmek zorundadır. " Aday Başvuru Formu ve Sınav Giriş Belgesi" yanında olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır.

Online başvuru sisteminde not ortalaması girişleri transkriptlerde tanımlı 100’ lük sisteme göre yapılmalıdır. 100’ lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı takdirde YÖK not dönüşüm tablosu esas alınacaktır. (4.00’ lük siteme göre yapılan not ortalaması girişleri sistem tarafından otomatik olarak YÖK dönüşüm tablosuna göre 100’ lük sisteme dönüştürülecektir)

Online başvuru sistemine vesikalık fotoğraf yüklenmelidir.

ONLINE yapılan aday başvurularının geçerli sayılabilmesi için, adayların Bilim ve Mülakat Sınavına gelirken diploma fotokopisi, transkript, ALES Sonuç Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (Doktora programları için), Nüfus Cüzdanı fotokopisi, başvuru formu ve sınav giriş belgesini sınav jürisine teslim etmek zorundadırlar. 

Online Başvuru İçin Tıklayınız. (Online başvuru sayfası 02.01.2017 tarihinde aktif olacaktır.)

Sınav Giriş Belgesi Almak İçin Tıklayınız.

(Sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar, Bilim ve Mülakat Sınavına alınmayacaktır.)

NOT:

Adaylar sadece bir Anabilim dalına başvuru yapabilirler.

KAZANAN ADAYLARDAN KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

a)Adayların mezuniyet durumlarını gösteren yüksek lisans başvuruları için lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, doktora için, lisans ve yüksek lisans mezuniyet durumlarını gösteren mezuniyet belgesinin veya diplomasının fotokopisi (Noter Onaylı),

b)Yüksek lisans adaylarının lisans öğrenimi boyunca, doktora adaylarının lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca aldığı derslerin başarı not dökümünün (transkript) fotokopisi(Noter Onaylı),

c)Üç adet vesikalık fotoğraf (4,5x6)

d)Nüfus cüzdanı fotokopisi,

e)ALES sonuç belgesi,

f)Yabancı dil belgesi (Sadece Doktora programlarına başvuran adaylar için),

g)Erkek adayların ilgili programlara başvurmasında askerlik açısından sakınca bulunmadığını gösteren bir belge veya askerlik görevini tamamlayan adayların durumlarını gösterir belge.

h) 1 adet mektup zarfı ve 6 TL’ lik posta pulu

Kontenjanlar ve alım şartları için tıklayınız.